Uncategorized

PERSAUDARAAN IAIN, METRO LAMPUNG, INDONESIA DENGAN CGS, UNISEL, MALAYSIA

KUNJUNGAN AKADEMIK DAN SEMINAR PASCASISWAZAH MENGERATKAN KERJASAMA ANTARA PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), METRO LAMPUNG, INDONESIA DAN PUSAT PASCASISWAZAH (CGS) UNIVERSITI SELANGOR (UNISEL) MALAYSIA Seramai 66 mahasiswa dan 7 orang pensyarah dari Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro Lampung, Indonesia telah membuat lawatan dan kunjungan akademik ke Pusat Pascasiswazah Universiti Selangor pada Khamis 25 Oktober 2017. Kunjungan ini adalah sesuai dengan MoU kedua IPT selepas perbincangan antara Deputy Director Postgraduate School, IAIN Metro,…

Continue reading